Kompetanse

Informasjon og PR

 Erfaring

7 års erfaring som informasjonsrådgiver/senior informasjonsrådgiver, Posten Norge

Konsulent i informasjonsavdelingen, Statens vegvesen Møre og Romsdal

 • Produksjon av artikler og innsalg til mediene for kunder
 • Journalistisk arbeid – artikler og foto til bedriftsavis, nyhetsbrev, intra- og Internett
 • Pressemeldinger
 • Rådgiver i informasjonsfaglige spørsmål
 • Informasjonsansvarlig i ulike prosjekter – utarbeide kommunikasjonstrategi og gjennomføre informasjonsaktivitetene rettet mot medarbeidere, kunder, medier og andre interessentgrupper
 • Publisering på intra- og Internett
 • Redaktør for nyhetsbrev til kunder
 • Brosjyrer og annet informasjonsmateriell

 Utdanning

 •  Informasjonsutdanning fra medielinja ved Høgskulen i Volda

Utdanningen kvalifiserer for informasjonsfaglig arbeid i bedrifter, organisasjoner eller det offentlige, og består av fagene informasjon, massekommunikasjon og journalistikk.

Utdanningen gir et bevisst forhold til tale-, bilde- og skriftspråk, innføring i krisekommunikasjon, framførings- og presentasjonsteknikk, etikk, organisasjonsteori, språkbruk i formidling, organisering av prosjekter og ulike former for tekstproduksjon og informasjon – både på papir og nett. Utdanningen gir også kunnskap om massemedier og hvordan publikum tolker, bruker og lar seg påvirke massemediene, samt innsikt i journalistisk tenkemåte og arbeidsmetode.

Markedsføring

Erfaring

2 1/2 års erfaring som senior markedsrådgiver i Posten Norge

 • Ansvaret for kampanjer fra idé til ferdig gjennomført kampanje og evaluering. Dette inkluderer arbeid med brief (mål, målgrupper, virkemidler), å være oppdragsgiver overfor reklame- og mediebyrå, arbeid med kundedatabasen og utvalg av målgrupper, samt effekttester av gjennomførte kampanjer.
 • Utviklet prosess for å dokumentere salgseffekt av markedsaktivitetene, inkludert rolle- og ansvarsbeskrivelse
 • Ansvar for å arrangere fagseminar for kunder – utvalg kunder, invitasjon, påmelding, gjennomføring av seminarene og evaluering

Utdanning

 • Markedsføringsfag fra Norges Markedshøyskole og Handelshøyskolen BI
 • Spesialkurs: Sosiale medier fra Handelshøyskolen BI (karakter: A)
 • Kurs: Google Analytics og webanalyse generelt (kursholder: Krister Ross Evensen, Arena Data)
 • Kurs: Skrivekunst på nett (kursholder: Nina Furu, Nettredaktørskolen)
 • Kurs i søkemotoroptimalisering – Slik kommer du på topp i Google (kursholder: Espen Grimmert, Klokere)
 • Kurs: Sosiale medier (kursholder: Kenneth Eriksen, Webgruppen)
 • Kurs: Salg og markedsføring på nett (kursholder: Nina Furu, Nettredaktørskolen)

 Coaching

 • Sertifisert NLP-coach

Coaching er, gjennom aktiv lytting og handlingsorientert dialog, å hjelpe et individ eller en gruppe med å utvikle tenke-, være og læremåte, samt følelser, for å nå viktige personlige mål og/eller organisasjonsmessige mål. Coaching handler om å lede mennesker til å lede seg selv. Hensikten er å kunne videreutvikle seg selv, medarbeiderne og teamet sitt.

Jeg har kjennskap til emosjonell intelligens og selvledelse, innsikt i flere metoder for coaching, og kjenner til praktiske verktøy som kan brukes. Jeg har innsikt i kognitiv adferdscoaching og mentoring, og kjenner til teknikker innenfor kognitiv teori. Jeg har forståelse for positiv psykologi som et vitenskapelig grunnlag for coaching og mentoring.

Som sertifisert NLP-coach behersker jeg NLP som verktøy i coaching. NLP står for nevrolingvistisk programmering.

Nevro i NLP handler om informasjonen vi får gjennom våre fem sanser, og måten vi lagrer den på. I løpet av en dag får vi en strøm av sanseinntrykk og tanker, men vi er bare bevisste på en liten del av dette. Informasjon filtreres ved at vi utelater, forvrenger og generaliserer det vi ser, hører, føler, smaker og lukter.

Lingvistisk handler om at vi bruker språk for å beskrive og kategorisere vår verden for å gi mening til det vi erfarer. Gjennom språk, kroppsspråk og stemme uttrykker vi oss i kommunikasjon med andre og oss selv, bevisst og ubevisst.

Programmering handler om at vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer, og hvordan vi tolker disse. Vi har tillærte måter å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke. Vi blir styrt av våre «programmer» som enten gir oss ressurser eller tapper oss for energi. Gjennom enkle NLP-teknikker kan vi «omprogrammere» oss selv for å oppnå de tilstandene vi ønsker.

Utdanning

 •  NLP Master Practitioner og sertifisert NLP Coach – NLP & Coaching Akademiet
 •  NLP Practitioner – MetaResource Mastery Work
 •  Coaching (II); Mentoring og positiv psykologi (karakter: A) – Handelshøyskolen BI
 •  Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens – Handelshøyskolen BI

 Språk

 Utdanning

 •  Engelsk grunnfag, Høgskulen i Volda
 •  Fransk for næringslivet, Norges Handelshøyskole

no