Om navnet

Arte et Marte er latin og betyr ”med ferdigheter og tapperhet”, eller ”med kunst og arbeid”.  Tjenestene jeg tilbyr er av kreativ art, jeg bidrar med kunnskap om mediene og har journalistiske og analytiske ferdigheter.

 

 

no