Effektanalyse av nettkataloger

Annonserer du i nettkataloger og lurer på om det lønner seg?Annonserer du i nettkataloger?

Usikker på hvilken effekt du får? Få klare svar på hvilke som lønner seg.

• Har bedriften din oppføringer i nettkataloger som Gule sider, 1881, Nettkatalogen, Ditt Distrikt, Bedriftsøket, Kursagenten, Utdanningsportalen, 1880, 180 og 1890?

• Er du usikker på hvilken nytteverdi det gir i forhold til kostnadene?

• Gir det ønsket effekt – eller kaster du penger ut av vinduet?

• Burde du heller bruke en del av budsjettmidlene til andre tiltak?

Skaff deg innsikten du trenger!

Ikke la tilfeldighetene avgjøre hvordan du bruker markedsførings-midlene. Ved å analysere trafikken på nettstedet ditt med webanalyseverktøyet Google Analytics kan Arte et Marte gi deg et klart svar på hvor stor effekt nettkatalogene gir for din bedrift. Dermed får du vite om du investerer riktig, eller om du bør bruke pengene til andre tiltak.

Dette får du

• Tydelig oversikt over antallet besøk på nettstedet ditt fra hver nettkatalog som du annonserer i

• Tydelig oversikt over kostnaden per besøk fra hver nettkatalog

• Svar på hvilke nettkataloger som gir de besøkende som er mest interessert i nettstedet ditt, og som er mest tilbøyelige til å bli kunder

• Klar anbefaling på hvilke nettkataloger du bør fortsette å annonsere i, og hvilke du bør si opp

• Resultatene får du i form av en lettlest rapport

• En gjennomgang av rapporten på telefon eller i et møte

• Ingen vanskelige analyseformler eller faguttrykk – bare klare svar!

 

Dette sier andre kunder

«Vi hadde hatt oppføringer i flere ulike nettkataloger uten at vi visste så mye om hvilken effekt det gav. Analysen viste at vi kunne kutte halvparten av kostnadene og likevel beholde 95% av de besøkende på nettstedet vårt! Vi fulgte anbefalingene og sa opp flere av nettkatalogene og flyttet dette budsjettet til Google AdWords. Nå vet vi at vi får mye mer igjen for hver investerte krone.»

Kari Lise Barstad, eier av NLP og Coaching Akademiet

 

Ta kontakt om effektanalyse av nettkataloger

eller les mer på bloggen

no